Jak správně napsat adresu

Napsat správně adresu na balík nebo třeba dopis get-in-touch-1257696může být pro některé tak trochu oříšek. Rozhodně bychom vás neradi podceňovali, nicméně následující informace je vhodné si připomenout a mohou pomoci těm, kteří stále tápou. Pojďme se na ně tedy podívat.

Posílejte balík pohodlně přes Zaslat.cz. Vše vyzvedneme přímo u Vás doma!

Umístění a písmo

Pokud píšeme adresu na balík či krabici, vybereme horní víko nebo stranu. Záleží na vás, jestli si vytvoříte nějaký papír s adresou, který nalepíte na balík, nebo budete psát přímo na „obal“. Údaje adresáta se píšou do pravé dolní čtvrtiny. Naopak údaje o odesílateli jsou umístěny v levé horní čtvrtině – někteří lidé tyto informace přeškrtnou, ale není to podmínkou. Poznámky jako „Doporučeně“ se píší s počátečním velkým písmenem a nachází se vlevo pod údaji o odesílateli.

V případu psaní adresy na dopisní obálku se využívá strana obálky bez chlopně. Adresát se píše opět vpravo dolů (u okénkových obálek je možné vlevo). Pokud je uveden i odesílatel, píše se stejně jako u balíků – tedy do horního levého rohu (samozřejmě na stejnou stranu obálky bez chlopně jako adresát).

Poštovní adresa musí být napsána latinkou, čitelně a viditelně. Co se týče nadepisování ručně, zvolte dostatečně čitelné hůlkové písmo. Text psaný na stroji či v počítači by měl mít velikost minimálně 0,25 cm. Je nežádoucí psát adresy červeně, tužkou nebo nevýrazným písmem. Také byste se neměli dopouštět přepisování, podtrhávání, prokládání textu a psaní tučně.

Jak tedy psát správně adresu?

Adresa se začíná psát vždy s počátečním velkým písmenem, všechny řádky jsou zarovnány vlevo (od levé svislice). Řádkování se používá rovnoměrné a jednoduché. Na konci řádku se nevkládá žádná interpunkce (výjimkou jsou řádky končící zkratkou, za níž následuje tečka – např. Komerční banka, a.s.). Pokud se píšou na stejný řádek dva údaje, je použita čárka (např. personální odd., p. Svoboda).

Adresa obsahuje označení příjemce a místa. Patří-li zásilka fyzické osobě, píše se v prvním řádku oslovení – Vážený pan, Vážená paní, Manželé, Rodina, Slečna atp.

Na druhém řádku následuje jméno a příjmení adresáta a je slušností uvést i označení, tituly nebo jiné hodnosti (např. doc. PhDr. Karel Novotný, CSc.).

Další řádek informuje o ulici, třídě, náměstí, nábřeží atd. Slovo ulice ani zkratka ul. se nepíše. Pokud adresát používá poštovní přihrádku, uvádí se jen poštovní přihrádka (nebo také PO BOXP. O. BOX či zkratka p. p.) doplněna číslem (u ulic apod. se uvádí číslo popisné, není nutné za lomítko dodávat orientační číslo domu, které však může práci doručovatele usnadnit).

Poslední řádek náleží poštovnímu směrovacímu číslu a zároveň názvu adresní pošty, tyto údaje se tedy vyskytují na jednom řádku (jedinou výjimku tvoří předtištěné obdélníčky pro vypsání PSČ). PSČ je rozčleněno na trojčíslí a dvojčíslí oddělené mezerou. Název adresní pošty bývá oddělen dvěma mezerami a je doporučeno jej psát velkými písmeny, přičemž slovo pošta ani zkratka p. se neudává.

Zásilky adresované právnickým osobám musí obsahovat přesný název firmy, podniku či úřadu. Je možné také uvést označení organizační složky nebo třeba jméno pracovníka. Pokud je na prvním místě v adrese uvedena právnická osoba a na druhém fyzická osoba, za adresáta se považuje právnická osoba. Jestliže je to naopak, za adresáta se považuje fyzická osoba.

Psaní adres do zahraničí se řídí zvyklostmi a předpisy daného státu. Je tedy potřeba si vždy zjistit náležitosti adresy země určení. Název adresní pošty se většinou píše v předposledním řádku velkými písmeny (u některých evropských států se předřazuje dvoumístný mezinárodní kód spolu se spojovníkem – např. HR-21001 SPLIT). V posledním řádku je uveden název státu velkými písmeny. Používá se mezinárodně známý jazyk – např. něm. DEUTSCHLAND, angl. GERMANY, fr. ALLEMAGNE.

Vážený pan

Mgr. František Kopřiva

Sadová 13

513 01 SEMILY

Novomanželé

Jana a Petr Sedlákovi

nám. Svobody 45

746 01 OPAVA

FIRMA, spol. s r. o.

obchodní referát

nám. Krále Jiřího 7

701 00 OSTRAVA

Vážený pan

Jaroslav Karas, obchodní referent

FIRMA, spol. s r. o.

nám. Krále Jiřího 7

701 00 OSTRAVA

Herrn

Dr. phil. Hans Müller

Dorfbachweg 4

CH-3324 HINDELBANK

SCHWEIZ

Se službou Zaslat.cz je vše jednodušší

S Zaslat.cz si nemusíte lámat hlavu jak přesně má uvedená adresa vypadat, vlastně ji nemusíte na zásilku ani psát. Kurýr při vyzvednutí balíků vždy každý z nich opatří vlastním štítkem s adresou. Jen je dobré si předem označit zásilky, kam mají být doručeny, aby se předešlo zmatkům.

Posílejte balík pohodlně přes Zaslat.cz. Vše vyzvedneme přímo u Vás doma!

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *